Standpunt Nervus hypoglossus stimulatie bij geselecteerde patiënten met obstructief slaapapneu syndroom (OSAS)

Nervus hypoglossus stimulatie bij geselecteerde patiënten met obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Voor een gepaste uitvoering van de zorg en een goede en veilige introductie in het basispakket zijn aanvullende waarborgen van belang. De betrokken beroepsgroepen hebben in samenwerking met de patiëntenvereniging een waarborgendocument opgesteld. 

Voor een gepaste uitvoering van de zorg en een goede en veilige introductie in het basispakket zijn aanvullende waarborgen van belang. De KNO-vereniging heeft dan ook samen met de betrokken beroepsgroepen en de patiëntenvereniging een document opgesteld waarin de volgende punten zijn verwerkt:

  • De indicatiecriteria en exclusiecriteria van patiënten om in aanmerking te komen voor deze behandeling en wie verantwoordelijk zijn voor de selectie van patiënten. De indicatiecriteria zijn onder meer een apneu-hypopneu index (AHI) van ≥ 30 en ≤50; BMI < 32; aangetoond falen van of intolerantie voor CPAP-behandeling en ontbreken van andere behandelmogelijkheden; de bevinding tijdens drug induced sleep endoscopy dat er geen complete concentrische palatale collaps is. Bij deze selectie moet een goede afweging wordt gemaakt van de voor- en nadelen van alle alternatieve behandelingsmogelijkheden ten opzichte van nervus hypoglossus stimulatie, waarin ook de voorkeuren van de patiënt worden meegenomen. Iedere patiënt die mogelijk in aanmerking komt voor nervus hypoglossus stimulatie zal worden besproken in een onafhankelijk multidisciplinair slaapteam.
  • De behandeling zal alleen worden uitgevoerd in daarvoor gespecialiseerde centra, waarbij is aangegeven aan welke kwaliteitseisen deze moeten voldoen.
  • Bij iedere patiënt, ook op de lange termijn (minimaal 5 jaar), worden de klinische resultaten (effectiviteit en veiligheid) op een wetenschappelijke manier geregistreerd en geëvalueerd (cohortonderzoek). De klinische uitkomsten zullen tot 5 jaar na starten van het cohort worden geanalyseerd, waarbij eventuele negatieve effecten zullen leiden tot staken van de implantaties. In het document is ook aangegeven dat na behandeling van 50 patiënten een rapportage zal worden opgesteld ter terugkoppeling aan onder meer het Zorginstituut en de wetenschappelijke verenigingen.

Bij de selectie van patiënten, de behandeling en het vervolgen van de patiënten dient te worden uitgegaan van het document “Schriftelijke overeenstemming over aanvullende waarborgen aangaande nervus hypoglossus stimulatie bij OSAS”.

Op dit moment wordt de genoemde richtlijn uit 2009 herzien. Indien de nieuwe richtlijn daartoe aanleiding geeft passen wij dit standpunt eventueel aan.

Dit standpunt gaat in per 14 februari 2017.