Renale denervatie bij therapieresistente essentiële hypertensie

Per 1 januari 2017 loopt de voorwaardelijke toelating voor de interventie renale denervatie bij therapieresistente essentiële hypertensie af. Het Zorginstituut heeft beoordeeld of de zorg, gelet op de onderzoeksresultaten, voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. De conclusie is dat renale denervatie bij therapieresistente hypertensie niet aan dat criterium voldoet, omdat niet is aangetoond dat de toevoeging van deze behandeling aan de gebruikelijke behandeling een klinisch relevant effect geeft ten opzichte van de gebruikelijke behandeling alleen. De behandeling behoort daarom niet tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet.