Wlz-geschil: Toegang tot Wlz bij verstandelijke handicap en psychiatrische stoornis

Het Zorginstituut is om advies gevraagd over een geschil tussen het CIZ en een verzekerde over het wel of niet indiceren van Wlz-zorg.

In dit geschil is de conclusie van het CIZ dat verzekerde niet voldoet aan de toegangscriteria voor de Wlz juist, maar de motivering behoeft aanpassing.
De verzekerde voldoet niet aan de toegangscriteria voor Wlz-zorg, omdat actueel niet met zekerheid gesteld kan worden dat zij een blijvende behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid.