Standpunt paramedische zorg in de Wlz

Algemene paramedische zorg is geen verzekerde zorg in de Wlz, ook niet als de verzekerde zowel verblijf als behandeling van dezelfde instelling ontvangt. Specifieke paramedische zorg ten laste van de Wlz is paramedische zorg als:

  • er specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn om de doelgroep te behandelen;
  • deze niet los is te zien van de integrale zorg.

Als voor paramedische zorg geen specifieke kennis of vaardigheden zijn vereist of als de zorg los staat van de integrale zorg, gaat het om algemene paramedische zorg.