Standpunt psychoanalyse en langdurige psychoanalytische psychotherapie

Op basis van de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het CVZ, neemt het CVZ een standpunt in over psychoanalyse (PA) en langdurige psychoanalytische psychotherapie (LPPT). Beoordeling van deze 2 zorgvormen vindt plaats aan de hand van de wettelijke criteria: 'plegen te bieden' en 'stand van de wetenschap en praktijk'. Op grond van de toetsing aan de 2 wettelijke criteria komt het CVZ tot de conclusie dat psychoanalyse niet tot een te verzekeren prestatie op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoort. Langdurige psychoanalytische psychotherapie behoort wel tot een te verzekeren prestatie op grond van de Zvw.
Dit betekent dat de behandeling psychoanalyse geen onderdeel meer is van het basispakket.