Extra waskosten door aandoening of ziekte zijn onderdeel van de aanspraak verblijf

Wassen van kleding is geen onderdeel van de Wlz-verstrekking (Voorheen AWBZ). Wanneer vaker moet worden gewassen als gevolg van een aandoening of een ziekte, valt dit wel onder de Wlz-verstrekking, als onderdeel van de aanspraak op verblijf. Het Zorginstituut (voorheen) CVZ duidt in deze handreiking het onderscheid tussen normale waskosten en extra waskosten.