Regeling wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van regels voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van anonieme e-mental health

Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Het Zorginstituut heeft met ingang van 1 januari 2017 de bevoegdheid om subsidies te verlenen voor anonieme e-mental health.