Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies: van initiatief naar basisverzekering’

Vaak is onduidelijk wat we in de Zorgverzekeringswet (Zvw) verstaan onder preventie en onder daarmee samenhangende begrippen als leefstijl, leefstijlgeneeskunde en leefstijlinterventie. Daarbij is niet altijd helder of preventieve zorg tot het basispakket van de zorgverzekering kan horen. Zorginstituut Nederland heeft in de wegwijzer ‘Leefstijlinterventies: van initiatief naar basisverzekering’ een verduidelijking gegeven van begrippen en processen uit de wet- en regelgeving die van belang zijn voor preventie binnen de basisverzekering.

Wegwijzer voor leefstijlinterventies binnen regelgeving

Het doel van deze wegwijzer is om kansrijke initiatieven op het gebied van leefstijl sneller tot het structureel zorgaanbod te brengen. Het document bevat geen nieuwe standpunten of adviezen van het Zorginstituut. Het brengt relevante werkwijzen en processen bij elkaar en illustreert dit met eerder uitgebrachte standpunten en adviezen. 

De wegwijzer beschrijft de stappen die nodig zijn om tot gecontracteerde zorg onder de Zvw te komen. Daarbij wordt uitgelegd welke vragen voor het Zorginstituut relevant zijn bij de beoordeling van een nieuwe interventie. De hoofdstukken kunnen afzonderlijk worden gelezen of geraadpleegd.