Equalis-rapport Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in relatie tot producten en adviezen van het Zorginstituut

Zorginstituut Nederland heeft onderzoek laten doen naar sociaaleconomische verschillen in gezondheid en zorggebruik, en naar de manier waarop het Zorginstituut daarop invloed heeft. Dit onderzoek is uitgevoerd door Equalis in samenwerking met Pharos.

Opbrengsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat sociaaleconomische verschillen in gezondheid groot zijn en in de afgelopen jaren niet zijn afgenomen. Deze verschillen worden veroorzaakt door een complex van gedragsfactoren, psychosociale factoren en materiële omstandigheden en ze worden beïnvloed door achterliggende mechanismen zoals gezondheidsvaardigheden. De onderzoekers constateren dat het Zorginstituut bij het opstellen van producten en adviezen veel aandacht besteedt aan het betrekken van verschillende belanghebbenden. Het Zorginstituut zou daarbij echter meer oog kunnen hebben voor specifieke groepen belanghebbenden op basis van sociaaleconomische achtergrondkenmerken. Om het Zorginstituut hierbij te helpen, hebben de onderzoekers een checklist opgesteld die concrete handvatten biedt bij het opstellen van producten en adviezen. 

Vervolg

Zorginstituut Nederland zal naar aanleiding van dit onderzoek een aantal stappen in gang zetten:

  • Ten eerste kunnen de resultaten van de literatuurstudie worden gebruikt door de projectteams van het Zorginstituut die werken aan: 
    • signalementen over passende zorg; 
    • de subsidieregeling  ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. 
  • Ten tweede is in de managementteams geagendeerd hoe de ontwikkelde checklist een plek kan krijgen in de uitvoerende processen en in de interne beschrijvingen van die processen. 
  • Ten derde wil het Zorginstituut de aanbevelingen graag verbinden aan het bredere diversiteitsbeleid van de organisatie. Niet alleen in ons werk voor de buitenwereld, maar ook intern vinden wij het belangrijk om oog te hebben voor verschillen.