Onderzoeksrapport: Huidige zorg in Nederland 2022

Hoe denken Nederlanders over de huidige zorg in Nederland en hoe kijken zij aan tegen de zorgcrisis? In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft Kien onderzoek deze vraag onderzocht aan de hand van 2029 online vragenlijsten die zijn voorgelegd aan leden van PanelWizard Direct. Dit rapport bevat de resultaten.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van de aanpak van Passende zorg, waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven en niet eenzijdig op het behandelen van ziektes. Het doel is iedere Nederlander ervan bewust maken dat verandering in de zorg nodig is en dat dit duidelijke keuzes en acties vraagt van de hele samenleving. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders zich er niet of onvoldoende van bewust is dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken.

Deelnemers aan het onderzoek kregen vragen voorgelegd over:

  • de zorg in het algemeen;
  • nieuwerwetse zorg, bijvoorbeeld digitale zorg thuis;
  • (on)gezonde leefstijl en de invloed op zorg;
  • zorgkosten;
  • zorgen om de zorg.

Resultaten van het onderzoek

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat van alle Nederlanders:

  • bijna 70% voorstander is van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden;
  • zeker 60% van mening is dat er veel meer focus moet komen te liggen op voorkomen van ziekten in plaats van het behandelen ervan;
  • slechts 26% bereid is om hogere premies en belastingen te betalen om de stijgende zorgkosten te blijven betalen;
  • ruim 80% vindt dat het maken van gezonde keuzes makkelijker moet worden;
  • 4 van de 10 vindt dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten gaan betalen. De bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor mensen met een ongezonde leefstijl staat onder druk.