Evaluatieonderzoek van het Louis Bolk instituut naar het gebruik van het Groeilemniscaat in de ouderenzorg

Het Groeilemniscaat is een methode van Stichting Eten+Welzijn om zorgmedewerkers te begeleiden naar een duurzame langdurige zorg. Het richt zich specifiek op eten en drinken. Eten en drinken is een van de kwaliteitsindicatoren voor basisveiligheid waaraan de langdurige zorg moet voldoen. Iedere dag moet hier aandacht voor zijn, maar in de praktijk blijkt dit vaak anders. In 2021 startte Stichting Eten+Welzijn in opdracht van het Zorginstituut een pilot-project met het Groeilemniscaat in 3 verschillende zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg. Het Louis Bolk Instituut heeft dit pilot-project geëvalueerd.

Het onderzoek

Het Louis Bolk Instituut voerde het evaluatieonderzoek uit op basis van 3 thema´s, namelijk 'verspilling & cliënt', 'smaak & cliënt' en 'gezonde voeding & cliënt'. Uit de mondelinge evaluaties en metingen blijkt dat de mate van implementatie van het Groeilemniscaat sterk afhangt van het functioneren van het team en de steun die uit de organisatie wordt ervaren.

Resultaten

De resultaten laten zien dat het Groeilemniscaat op korte termijn toepasbaar is in de ouderenzorg. Binnen 3 maanden heeft een zorginstelling meer aandacht voor gezondheid en duurzaamheid als het Groeilemniscaat wordt toegepast. Voor een structurele verandering in de zorg moet het Groeilemniscaat herhaald blijven worden.