Handreiking 'Hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie'

Een cliënt met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die hulpmiddelen nodig heeft, kan deze op verschillende manieren verstrekt krijgen. De Wlz geeft aanspraak op verschillende soorten hulpmiddelen. Soms moet de cliënt, ondanks dat hij een Wlz-indicatie heeft, voor hulpmiddelen een beroep doen op een ander wettelijk domein, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie is daardoor een complex geheel. Met de handreiking wil het Zorginstituut de aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie verduidelijken en inzichtelijk maken.

Handreiking

In de handreiking beschrijft het Zorginstituut in welke gevallen een cliënt met een Wlz-indicatie recht heeft op hulpmiddelen ten laste van de Wlz, en wanneer de cliënt voor hulpmiddelen een beroep moet doen op andere wettelijke domeinen (Zvw of Wmo). Dit is onder andere afhankelijk van de leveringsvorm die de Wlz-cliënt voor zijn Wlz-zorg heeft gekozen. Voor cliënten die verblijven in een Wlz-instelling is de verstrekking van hulpmiddelen anders geregeld dan voor Wlz-cliënten die hun zorg thuis ontvangen via een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Als er sprake is van verblijf in een instelling, is er voor de aanspraak op hulpmiddelen verschil tussen cliënten die wel en cliënten die geen Wlz-behandeling ontvangen van de instelling. Bij de beantwoording van de vraag of en vanuit welk wettelijk domein een Wlz-cliënt aanspraak kan maken op een hulpmiddel, wordt ook gekeken naar het soort hulpmiddel en het doel van het hulpmiddel.

De handreiking geeft uitleg over de aanspraak op hulpmiddelen in diverse situaties. Het Zorginstituut probeert hiermee de aanspraak te verhelderen en een bijdrage te leveren aan passende hulpmiddelenzorg voor de Wlz-cliënt.

Publieksversie

De wet- en regelgeving op het gebied van de hulpmiddelenzorg voor cliënten met een Wlz-indicatie is complex. Daarom hebben we bij de handreiking ook een brochure in eenvoudige taal gemaakt. Dit is een publieksversie voor mensen die informatie zoeken over aanvragen en vergoeding van Wlz-hulpmiddelen. En voor hun familieleden, eventuele begeleiders en anderen in hun omgeving.

Open de Brochure 'Hulpmiddelen Wet langdurige zorg'.

Voor informatie

Vragen over deze handreiking kunt u per e-mail stellen aan:

Mascha den Haan
E-mail: Mdenhaan@zinl.nl