Zinnige Zorg - Cochrane-rapport Voeding en voedingssupplementen bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft onderzoeksbureau Cochrane in de zomer van 2020 een systematische review uitgevoerd van voeding en voedingssupplementen bij leeftijdgebonden maculadegeneratie. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Zinnige Zorg voor mensen met maculadegeneratie'. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is tot een uitspraak te komen over de rol van voeding, voedingspatronen en voedingssupplementen bij het ontstaan en de progressie van leeftijdgebonden maculadegeneratie. Bij patiënten met maculadegeneratie bestaat veel behoefte aan eenduidige informatievoorziening en bij behandelaars kan de aandacht voor voedingsadviezen beter. De resultaten dienen als input bij verbetering van het zorgtraject maculadegeneratie.

Resultaten onderzoek

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn onder andere:

  • hoge alcoholconsumptie vergroot het risico op het ontstaan van maculadegeneratie;
  • bestaande maculadegeneratie kan worden afgeremd met het volgen van een mediterraan dieet, of met gecombineerde voedingssupplementen die zowel vitamine C, vitamine E, bètacaroteen, zinkoxide als koperoxide bevatten;
  • enkelvoudige supplementen van vitamine C, vitamine E, bètacaroteen of omega-3 vetzuren hebben geen effect op de ontwikkeling of progressie van maculadegeneratie.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met maculadegeneratie

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie. De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement. De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-traject:

  1. Informatievoorziening en communicatie binnen het zorgtraject maculadegeneratie.
  2. Voeding en voedingssupplementen bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie.