Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage Verbetersignalementen 'Zorg in de laatste levensfase darm- en longkanker' en 'Prostaatkanker'

In deze voortgangsrapportage brengt het Zorginstituut verslag uit aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de implementatie van het verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- en darmkanker’. Dit is een van de projecten van het Zinnige Zorg-programma. In ditzelfde programma heeft het Zorginstituut een verbetersignalement uitgebracht over zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij castratiefractair prostaatcarcinoom (CRPC). Daarin is de zorg in de laatste levensfase een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de sterke inhoudelijke samenhang is prostaatkanker meegenomen in dit implementatietraject.

Verbeterpunten en voortgang implementatiefase

De stakeholders die betrokken zijn bij de zorg in de laatste levensfase hebben sinds het verschijnen van de verbetersignalementen vele initiatieven ondernomen die bijdragen aan de implementatie van de verbeterpunten. Dit zijn:

  1. voeren van het gesprek in de spreekkamer (advance care planning);
  2. verbeteren van de afstemming tussen de eerste en tweede lijn (transmurale afstemming).

Stakeholders geven aan dat de verbeterpunten zich niet beperken tot darm-, long- en prostaatkanker, maar betrekking hebben op álle patiënten met kanker in de laatste levensfase. Sinds het verschijnen van de verbetersignalementen is een landelijke beweging op gang gekomen die nauw aansluit bij de verbeterpunten. De betrokken patiënten- en artsenorganisaties hebben verschillende initiatieven ondernomen om advance care planning te stimuleren. Er zijn verschillende initiatieven om de transmurale afstemming te verbeteren.

Het vervolg

In de Taskforce Oncologie, een landelijk overleg waarin de belangrijkste stakeholders werken aan verbetering van de oncologische zorg, is in maart 2020 een toelichting gegeven op de implementatie van de verbeterpunten. De Taskforce ondersteunt de verbeterpunten en speelt een rol bij de verdere implementatie. Hierbij zal verbinding worden gelegd met andere initiatieven, zoals
het programma 'Passend Behandelplan' van het Citrienfonds.

Het Zorginstituut ziet een goede basis om samen verder te werken aan de verbeterpunten en verwacht dat de betrokken stakeholders dit ook blijven doen. In de zomer van 2021 zullen we contact opnemen met de stakeholders over de stand van zaken bij de verbeterpunten.