Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van het oog

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de systematische analyse van het zorggebied 'Oog en adnexen’. Het doel van de screeningsfase is om onderwerpen te vinden die kansen bieden om de zorg te verbeteren. De screeningsfase van dit project heeft uitgewezen dat er aanwijzingen zijn voor mogelijke verbetering in 2 zorgtrajecten, namelijk:

  1. de zorg voor mensen met maculadegeneratie; en
  2. de zorg voor mensen met staar.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden.

De volgende stap: verdiepingsfase

In de verdiepingsfase voor de zorg voor mensen met Maculadegeneratie doen we gedetailleerd onderzoek en vullen we ontbrekende kennis aan met extra data-analyses, wetenschappelijke reviews, praktijkonderzoek en literatuuronderzoek. Hierin werken we samen met betrokken partijen. Meer informatie over de verdiepingsfase staat op de werkagenda.

In de eerste periode van de verdiepingsfase van Zinnige Zorg voor mensen met staar zijn de kwaliteitsindicatoren en lopende initiatieven op het gebied van staar onderzocht en is verkennend literatuuronderzoek gedaan. Daaruit kwamen onvoldoende concrete verbeterpunten voort voor een Zinnige Zorg-verdiepingstraject.  Op basis van dit onderzoek is besloten geen vervolg te geven aan de verdieping van Zinnige Zorg Staar. Wel wordt staar geagendeerd in het project Uitkomstgerichte Zorg van het Zorginstituut.