Plan van aanpak 1e fase programma 'Zorgevaluatie en Gepast Gebruik'

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik vloeit voort uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Medisch Specialistische Zorg 2019-2022. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Zorginstituut Nederland het plan van aanpak voor het programma opgesteld. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen onder regie van het Zorginstituut.

Betrokken HLA-partijen

De betrokken HLA partijen zijn:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)