Plan van aanpak 1e fase programma 'Zorgevaluatie en Gepast Gebruik'

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik vloeit voort uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Medisch Specialistische Zorg 2019-2022. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Zorginstituut Nederland het plan van aanpak voor het programma opgesteld. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen onder regie van Zorginstituut Nederland. De betrokken HLA partijen zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiƫntenfederatie Nederland (PFN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).