Praktijkproef blockchain kraamzorg met Mijn Zorg Log

Blockchain is een technologie die wel eens de grootste technologische innovatie sinds het internet zou kunnen zijn. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties voor toepassing in de zorg, rekening houdend met processen, wet- en regelgeving, techniek en ervaringen van betrokkenen, is de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log voor onderzoeksdoeleinden ontwikkeld.
 

Administratieve processen in de kraamzorg

In deze praktijkproef zochten Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraar VGZ gezamenlijk naar een antwoord op de vraag: Wat betekent het gebruik van blockchaintechnologie voor de administratieve processen in de kraamzorgpraktijk? Dit document beschrijft de resultaten van de
kleinschalige Praktijkproef blockchain kraamzorg met Mijn Zorg Log, die is uitgevoerd van februari tot en met april 2018.

Aan de proef namen 3 aanbieders van kraamzorg deel: Kraamzorg LiemersCare uit Zevenaar, Kraamzorg Zuid-Gelderland uit Nijmegen en Kraamzorg VDA uit Eindhoven. Voor de proef werd de urenregistratie bijgehouden in de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log.

De afbeelding is een infographic over Blockchain in de kraamzorg