Zinnige Zorg verbetersignalement: Dure oncolytica - Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het uitgezaaide niercelcarcinoom

Op basis van onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij het uitgezaaid niercelcarcinoom is een aantal potentiële verbeteringen voor de kankerzorg gesignaleerd. De conclusies over het gepast gebruik van oncolytica bij niercelkanker zijn namelijk ook van waarde voor andere vormen van kanker.
Meer gepaste inzet van dure oncolytica ziet het Zorginstituut als een cruciale stap bij de behandeling van niercelkanker. De behandelrichtlijn bij niercelkanker loopt achter op de huidige stand van zaken qua behandelopties. Dit kan leiden tot niet optimaal gepaste zorg. In het rapport staan de verbeteropties beschreven die kunnen zorgen voor meer gezondheidswinst voor mensen met kanker. Maar ook om de toegankelijkheid te waarborgen door het zo mogelijk vermijden van onnodige kosten.

Zinnige Zorg bij zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland doet in het kader van het programma Zinnige Zorg een systematische doorlichting van het verzekerde pakket. De systematische doorlichting kent 4 fasen:

  1. screening,
  2. verdieping,
  3. implementatie en
  4. monitoring.

Wij hebben in 2015 een screeningsrapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die naar aanleiding van deze screening door partijen voor verdieping is benoemd is 'Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het uitgezaaide niercelcarcinoom'.