Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ

Het verblijf van volwassen cliënten met een psychische stoornis in een GGZ-instelling wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Tenminste, als het verblijf "medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg". In de praktijk was het onduidelijk wanneer er sprake is van medische noodzaak. Cliënten dreigden daardoor tussen de wal en het schip te vallen. In dit rapport geeft het Zorginstituut duidelijkheid. Ook staan er aanbevelingen voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten om samen betere afspraken te maken.