Zinnige Zorg verbetersignalement: Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratie refractair prostaatcarcinoom

Castratierefractair prostaatcarcinoom (CRPC) is de laatste fase van prostaatkanker. Behandelingen zijn palliatief van aard met als primair doel behoud of optimaliseren van kwaliteit van leven. Oncolytica worden in de regel in deze laatste fase van de ziekte toegepast. Er zijn echter onduidelijkheden over de keuzes die ten grondslag liggen aan de inzet van deze geneesmiddelen om de hoogste effectiviteit te realiseren in relatie tot de bijwerkingen. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om te komen tot een meer gepast gebruik van geneesmiddelen op basis van:

  • gepaste indicatiestelling;
  • goede afstemming tussen zorgprofessionals; en
  • minder inzet van actieve behandelingen in de laatste levensfase.

Zinnige Zorg bij zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland doet in het kader van het programma Zinnige Zorg een systematische doorlichting van het verzekerde pakket. De systematische doorlichting kent 4 fasen:

  1. screening,
  2. verdieping,
  3. implementatie en
  4. monitoring.

Wij hebben in 2015 een screeningsrapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die naar aanleiding van deze screening door partijen voor verdieping is benoemd is ‘Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij mensen met castratie refractair prostaatcarcinoom’. Het doel van de verdiepingsfase is om het verbeterpotentieel van het gebruik van geneesmiddelen inzichtelijk te maken.