Evaluatierapport Standpunt 'Continue Glucose Monitoring' (rapport Ecorys)

Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ), heeft in 2010 het standpunt 'Continue Glucose Monitoring (CGM)' uitgebracht dat 3 patiëntengroepen benoemt waarbij de toepassing van CGM zinvol is. In datzelfde jaar heeft de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) een indicatieprotocol gepubliceerd voor vergoeding van CGM. Ecorys heeft op verzoek van het Zorginstituut onderzocht in welke mate het standpunt en het indicatieprotocol in de praktijk navolging hebben gekregen in de gekozen onderzoeksperiode (2010 - 2014).

Er zijn interviews gehouden met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere organisaties, en er zijn analyses verricht van DIS- (DBC Informatiesysteem) en GIP-gegevens.
Daaruit blijkt dat het CVZ-standpunt leidend is in de vergoeding van CGM, maar dat in de praktijk ook het NDF-indicatieprotocol wordt toegepast.
Het aantal patiënten met CGM is relatief stabiel gebleven in de periode die geëvalueerd wordt. Er zijn geen signalen dat patiënten die recht hebben op CGM dit niet zouden krijgen, noch dat er mensen zijn die geen recht hebben op CGM maar het wel zouden krijgen. Naar het idee van de geïnterviewde partijen is er sprake van gepast gebruik van zorg: de juiste zorg komt terecht bij de juiste patiënten.