Safinamide (Xadago®) bij ziekte van Parkinson

Het Zorginstituut adviseert safinamide (Xadago®) op te nemen op bijlage 1A in cluster 0N04BDAO V van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met een standaarddosis van 75 mg.

Registratie Safinamide (Xadago®)

Safinamide is een uiterst selectieve en reversibele MAO-B-remmer. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met idiopathische ziekte van Parkinson als toevoeging aan een stabiele dosis levodopa alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson bij patiënten die fluctueren tussen het midden- en late stadium.

Toetsing safinamide (Xadago®) op onderlinge vervangbaarheid met een middel in het GVS

Het safinamide filmomhulde tablet kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met de overige MAO-B-remmers selegiline en rasagiline die al zijn opgenomen in het GVS-cluster 0N04BDAO V. Het middel kan daarom worden opgenomen op bijlage 1A van het GVS.