Sacubitril/valsartan (Entresto) bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie

Het Zorginstituut adviseert sacubitril/valsartan op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Meerwaarde van het geneesmiddel

Het combinatiepreparaat sacubitril/valsartan is niet onderling vervangbaar met enig middel in het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). Bij de beoordeling van sacubitril/valsartan is geconcludeerd dat er sprake is van een therapeutische meerwaarde en een voldoende onderbouwde kosteneffectiviteitsanalyse. Om deze reden adviseert het Zorginstituut sacubitril/valsartan op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Opname op bijlage 1B gaat gepaard met meerkosten.

Aan de vergoeding van sacubitril/valsartan dienen voorwaarden te worden gesteld:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met symptomatisch chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en ejectiefractie ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd is op een ACE-remmer/angiotensine-II receptor blokker en bètablokker.

Indicatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd

Sacubitril/valsartan is beschikbaar in de vorm van 50, 100 en 200 mg filmomhulde tabletten. De tabletten bevatten respectievelijk 24 mg sacubitril/26 mg valsartan, 49 mg/51 mg en 97 mg/103 mg.

Sacubitril/valsartan is geregistreerd voor volwassen patiënten voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Toets onderlinge vervangbaarheid

Sacubitril/valsartan is een combinatiepreparaat en is niet onderling vervangbaar met andere combinatietabletten in het GVS en niet onderling vervangbaar met enkelvoudige preparaten in het GVS.

Om te bepalen of het middel in aanmerking komt voor plaatsing op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering is de therapeutische waarde bepaald en is tevens een farmaco-economische analyse gedaan.