Kosteneffectiviteit in de praktijk

Het Zorginstituut vindt het rechtvaardig om kosteneffectiviteit een nadrukkelijke rol te laten spelen bij pakketbeslissingen. De toepassing ervan maakt inzichtelijk welke gezondheidswinst met de bestede middelen wordt gegenereerd. Het Zorginstituut zal dit criterium zowel voor geneesmiddelen als voor andere interventies gaan toepassen.