Het in beeld brengen van kwaliteit van leven in de geestelijke gezondheidszorg (rapport Significant)

Inventarisatie van het gebruik van methoden die kwaliteit van leven meten in de langdurige geestelijke gezondheidszorg.