Verkenning indicatiestelling als onderdeel van het verpleegkundig handelen

De 'Verkenning indicatiestelling als onderdeel van het verpleegkundig handelen' geeft inzicht in het professionele handelen van de verpleegkundige en in de verpleegkundige indicatiestelling binnen dit professionele handelen. Dit inzicht is belangrijk om de inhoud en omvang te bepalen van de nieuwe prestatie ‘zorg in de wijk’. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het voornemen deze prestatie in de Zorgverzekeringswet te introduceren per 1 januari 2015.