Analyse complexe wondzorg - verbeteren kwaliteit van de wondbehandeling in Nederland

Dit rapport heeft het CVZ uitgebracht aan de minister van VWS en aan betrokken partijen. Het vormt een tussenstap in het proces dat wij met partijen zijn ingegaan met als doel de kwaliteit van de wondbehandeling in Nederland te verbeteren.

Conclusie

Het CVZ gaat voorstellen doen om de hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid functiegericht in de wet- en regelgeving te omschrijven (extramurale hulpmiddelenzorg). Hiermee komt meer ruimte voor producten die nu strikt genomen niet voldoen aan de omschrijving ‘verbandmiddelen’ in de te verzekeren prestatie. Deze voorstellen volgen in een separaat rapport. In het najaar van 2013 wil het CVZ dit systeemadvies vaststellen.

Deze functiegerichte omschrijving maakt het des te belangrijker dat er kwaliteitsstandaarden komen op het gebied van de behandeling van complexe wonden. Partijen zijn het erover dat deze standaarden er moeten komen. Dit zou kunnen door bestaande richtlijnen uit te breiden naar kwaliteitsstandaarden. Het verwijsproces zou hierin meegenomen moeten worden. In deze kwaliteitsstandaarden moet ook een uitspraak worden gedaan welke (soorten) producten bij voorkeur dienen te worden toegepast, waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de kosten.
De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van dergelijke standaarden ligt bij partijen: professionals, cliënten en zorgverzekeraars. Wij roepen partijen op aan de slag te gaan met de ontwikkeling van deze standaarden.