Toelichting 2023 bij subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

In dit document vindt u een algemene toelichting op de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Ook lichten we de specifieke inhoudelijke criteria voor 2023 toe. Aangezien de regeling voor 2023 een wijziging is op de subsidieregeling, is voor de leesbaarheid een gecombineerde toelichting geschreven. Deze kunt u  gebruiken bij het aanvragen van subsidie voor 2023.