Zinnige Zorg voor mensen met psoriasis - Artikel Psoriasis Magazine september 2022

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. In dat kader passen ook de zogeheten Zinnige Zorg-projecten. Anja Duursma is sinds 2 jaar projectleider van het project ‘Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis’. Thom de Bruijn is hier al 3 jaar bij betrokken, vooral op het gebied van psoriasis. Een dubbelinterview.