Visiedocument Denktank IZO 2019: Met elkaar in gesprek over de toekomst

Zorginstituut Nederland wil dat alle mensen in Nederland van goede zorg verzekerd zijn. Goede informatievoorziening is essentieel om dat doel te bereiken. Een duurzaam informatiestelsel ondersteunt de informatievoorziening. Om dit informatiestelsel te bouwen moeten we rekening houden met de belangen en wensen van alle betrokken partijen: mensen en instanties. Eén van de manieren waarop we dit ondersteunen is met de IZO-community. De IZO-community bestaat uit 17 organisaties die zich inzetten voor meer samenhang in informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO). De rode draad is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening, met volop aandacht voor de cliënt.
Daarnaast organiseren we de Denktank IZO. De Denktank is hét platform voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van informatievoorziening in zorg en ondersteuning.

Visiedocument voor de Denktank IZO

Echte betrokkenheid willen we als Zorginstituut stimuleren door mensen in een vroeg stadium actief te betrekken bij het ontwikkelen van plannen. Voor de Denktank IZO betekent dit dat we meer willen doen dan mensen uitnodigen op ons ‘feestje’ om aan ‘burgerparticipatie’ te doen. We willen het perspectief van mensen centraal stellen. Dat perspectief is leidend in dit visiedocument Denktank IZO 2019, waarin we beschrijven vanuit welke doelen we werken, wat voor activiteiten we willen ontplooien en hoe we die willen vormgeven.
Dit visiedocument is input voor de 'Denktank IZO: Wat zie ik aan de horizon?' van 31 oktober 2019.