Workshops Symposium '7 Concrete Lessen over Samen beslissen'

Tijdens dit symposium staan de eerste 7 projecten centraal die tot stand gekomen zijn met de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg. Ook andere landelijke initiatieven en programma’s gericht op Samen beslissen in de spreekkamer komen aan bod. In dit document staat uitleg over de workshops.