Verdringing binnen de ziekenhuiszorg

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft een consortium bestaande uit de Universiteit Maastricht, Ecorys Nederland, VU Amsterdam en UMC Utrecht, onder leiding van het Radboudumc, onderzoek gedaan naar verdringing binnen de ziekenhuiszorg door opname van dure, veelal niet kosteneffectieve medische technologieën in het basispakket.

Verdringingseffecten zichtbaar maken

De Excel-toepassing POINT 1.0 (Presentatie van de Opportuniteitskosten van Introductie van Nieuwe (medische) Technologieën 1.0) is ontwikkeld als onderdeel van het project “Verdringingseffecten binnen het Nederlandse zorgstelsel". Bekijk de calculator en de handleiding op de website van IQ healthcare.
IQ healthcare is één van de 50 afdelingen binnen het Radboudumc en onderdeel van het Radboud Insitute for Health Sciences.

Wetenschappelijke publicatie over referentiewaarde kosteneffectiviteit

Een deel van het eerder als rapport uitgebrachte onderzoek naar verdringing binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg is als internationaal wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Deze Engelstalige publicatie beschrijft voor de Nederlandse ziekenhuiszorg wat de marginale baten zijn, met andere woorden, het beschrijft hoeveel quality adjusted life years (QALYs) een extra investering van €1 in de Nederlandse ziekenhuiszorg oplevert. Het gevonden bedrag kan dienen als referentiewaarde bij het beoordelen van de kosteneffectiviteit van nieuwe zorg.

Het artikel is in het Engels: 'The marginal benefits of healthcare spending in the Netherlands: Estimating cost‐effectiveness thresholds using a translog production function'