Verdringing binnen de ziekenhuiszorg

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft een consortium bestaande uit de Universiteit Maastricht, Ecorys Nederland, VU Amsterdam en UMC Utrecht, onder leiding van het Radboudumc, onderzoek gedaan naar verdringing binnen de ziekenhuiszorg door opname van dure, veelal niet kosteneffectieve medische technologieën in het basispakket.

Verdringingseffecten zichtbaar maken

De Excel-toepassing POINT 1.0 (Presentatie van de Opportuniteitskosten van Introductie van Nieuwe (medische) Technologieën 1.0) is ontwikkeld als onderdeel van het project “Verdringingseffecten binnen het Nederlandse zorgstelsel". Bekijk de calculator en de handleiding op de website van IQ healthcare.
IQ healthcare is één van de 50 afdelingen binnen het Radboudumc en onderdeel van het Radboud Insitute for Health Sciences.