Toelichting op hoofdstuk over personeelssamenstelling in Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Nadere toelichting van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en dan specifiek het hoofdstuk over de personeelssamenstelling (H6). Dit document is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut.