Tiana van Grinsven over voortgang programma KIK-V - Artikel Zorginstituut Magazine september 2021

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg markeerde de start van een meerjarig traject om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Een van de wegen naar betere verpleeghuiszorg is via een gestroomlijndere uitwisseling van kwaliteitsinformatie over deze zorg. Medio 2018 startten wij hiervoor het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Afgelopen zomer is de eerste fase van het programma afgerond. Wat hebben we bereikt? En hoe gaan we verder? 

De foto toont Tiana van Grinsven lid Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland
Beeld: ©Zorginstituut Nederland