De andere blik: “Wij maken het dagelijks leven voor cliënt en mantelzorger een stuk eenvoudiger” - Artikel Zorginstituut Magazine september 2021

Hoe comfortabel het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis ook mag zijn, ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Maar door ziekte kan dat soms niet meer. Voor hen bedacht Cicero Zorggroep in Zuid-Limburg een alternatief: een korte opname met intensieve zorg voor de cliënt en een ‘opleiding’ met praktische adviezen voor de mantelzorger. Kina Koster, bestuursvoorzitter van de Cicero Zorggroep, verwacht dat na deze interventie 1 op de 3 cliënten weer naar huis kan. 

Op de foto: Kina Koster, bestuursvoorzitter Cicero Zorggroep
Beeld: ©Rogier Chang / Zorginstituut Magazine