Aan het bureau en aan het bed: Harald Miedema en Nicole Cremers - Artikel Zorginstituut Magazine september 2021

Hoe pakken de adviezen, richtlijnen, handreikingen of standpunten van het Zorginstituut in de praktijk uit? In hoeverre sluit dat wat ‘aan het bureau’ is bedacht aan op de dagelijkse praktijk ‘aan het bed’? Deze keer het advies ‘Eerstelijns paramedische herstelzorg na covid'. Met Harald Miedema en Nicole Cremers.

Op de foto Harald Miedema en Nicole Cremers
Beeld: ©Ron Zwagemaker en De Beeldredaktie | Liesbeth Dingemans / Zorginstituut Magazine