Zorginstituut Magazine september 2020

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over het Zorginstituut en de zorg in Nederland.

De foto toont het voorblad van het Zorginstituut Magazine september 2020 met Frans Meijman en ingewikkelde zorgwoorden
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Samenwerking

Ondanks dat corona nog steeds een grote invloed heeft op onze samenleving en ons zorgstelsel, staan de rest van de ontwikkelingen in de zorg niet stil. Ook het Zorginstituut zit niet stil. De coronacrisis, de digitalisering van de zorg en de komst van steeds meer dure geneesmiddelen en gentherapieën; al deze ontwikkelingen zetten de zorg en ons zorgstelsel onder druk. Een goed moment voor het Zorginstituut om te bekijken of we klaar zijn voor de toekomst. Daarvoor moeten we ook meer internationale samenwerking zoeken.
Samenwerking is ook een belangrijk onderdeel van de verpleeghuiszorg. Alle partijen binnen deze zorg werken samen om  zowel de kwaliteit van de zorg te waarborgen als de toegankelijkheid.
Als laatste is het begrijpen van zorgtaal een belangrijke voorwaarde voor een goede 'samenwerking' tussen patiënt en zorgverlener. Taal over gezondheid, ziekte en zorg verdient veel meer aandacht, zodat burgers én zorgverleners leren hoe ze medische taal moeten gebruiken en leren begrijpen.
Al deze onderwerpen, en meer, komen aan bod in deze nieuwe editie van het Zorginstituut Magazine.

In dit nummer:

Abonneren

Zorginstituut Magazine thuis of op het werk ontvangen? Vraag een gratis abonnement aan.