Zorginstituut Magazine april 2020

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over het Zorginstituut en de zorg in Nederland.

De foto toont het voorblad van het Zorginstituut Magazine april 2020 met Thomas Kampen

Zorginstituut Magazine april 2020

In de nieuwste editie van Zorginstituut Magazine geven we informatie en achtergronden over de activiteiten die voortvloeien uit ons takenpakket. Activiteiten die in aanloop naar deze publicatie in een ander daglicht kwamen te staan: kunnen we hier nog wel over schrijven terwijl de hele wereld in de ban is van het coronavirus?

Natuurlijk volgt ook het Zorginstituut de coronacrisis op de voet. In het voorwoord schetst bestuursvoorzitter Sjaak Wijma hoe het Zorginstituut inspeelt op de huidige ontwikkelingen en welke maatregelen wij hebben genomen om de zorgsector zo goed mogelijk te ondersteunen. Anders dan dit voorwoord, dat vlak voor het ter perse gaan van deze editie is aangeleverd, waren de meeste artikelen al geschreven voordat het coronavirus ons land bereikte. De redactie heeft besloten deze verhalen toch in hun oorspronkelijke vorm te publiceren. Want ook al zijn veel zaken door de corona-uitbraak op de achtergrond geraakt, ons dagelijkse werk gaat door. En daar informeren wij u graag over.

In dit nummer:

  • Socioloog Thomas Kampen: "Mantra 'de mens centraal' verdient kritische reflectie"
  • 10 vragen aan: Erwin Hoogervorst, neuroloog (specialisatie MS) in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht
  • € 100 miljard voor de zorg: ramp of overkomelijk?
  • Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht verbetert patiëntveiligheid
  • ...en nog veel meer

Zorginstituut Magazine thuis of op het werk ontvangen? Vraag een gratis abonnement aan.