Brief over toegankelijkheid van vaatlabs voor huisartsen bij verdenking van claudicatio intermittens

In oktober 2019 heeft het Zorginstituut samen met betrokken partijen een brief uitgestuurd naar alle relevante koepelorganisaties met de vraag om in actie te komen om de toegankelijkheid van vaatlabs in Nederlandse instellingen te verbeteren voor huisartsen. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat het voor veel huisartsen nog niet mogelijk is om bij verdenking op claudicatio intermittens via zorgdomein een enkel-armindex met inspanningstest aan te vragen in het vaatlab in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zonder consult vaatchirurg. Dit moet veranderen.
Via deze brief vragen alle partijen die betrokken zijn bij het Zinnige Zorg verbetertraject Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) opnieuw aandacht voor dit probleem in hun achterban.