Financiering IVF-draagmoederschap

In deze brief geeft het Zorginstituut antwoord op de vraag van de minister voor Medische Zorg en Sport, of de zorg die bij IVF-draagmoederschap aan de orde is, vanuit het verzekerde pakket kan worden betaald. Aanleiding voor deze vraag is één van de aanbevelingen genoemd in het rapport 'Kind en Ouders in de 21e eeuw' van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Het Zorginstituut legt in de brief uit dat in de huidige situatie de vergoeding vanuit het basispakket beperkt is. Verder doet het Zorginstituut suggesties voor eventuele uitbreiding van het verzekerde pakket.

Politieke besluitvorming nodig

Het Zorginstituut vindt dat politieke besluitvorming over de door de Staatscommissie Herijking Ouderschap voorgestelde aanbevelingen nodig is. Als daaruit de politieke wens naar voren komt dat de voorgestelde wettelijke waarborgen voor een zorgvuldig verloop van het traject van draagmoederschap gerealiseerd moet worden en - tevens - dat dat gepaard moet gaan met eventuele uitbreiding van het verzekerde pakket door aanpassing van regelgeving, zal het Zorginstituut aan de hand van de pakketprincipes de minister adviseren.

Update 2022

Eind januari 2022 heeft het Zorginstituut zijn advies uitgebracht aan de minister van VWS. Dit advies is te vinden op de pagina 'Advies uitbreiding verzekerde pakket met IVF-draagmoederschap'.