Temoporfine (Foscan) bij plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied (wijziging beleid t=4 dossiers)

Het Zorginstituut (her)beoordeelt alleen die specialistische geneesmiddelen die een financieel risico vormen voor de basisverzekering of als de kwaliteit van zorg een risico vormt. Het criterium is een therapeutische meerwaarde en een budget impact groter dan € 2,5 miljoen. Temoporfine (Foscan) ligt beneden deze grens en daarom gaat het Zorginstituut niet over tot een herbeoordeling.