Advies passende zorg en risicoverevening

Zorginstituut Nederland heeft laten onderzoeken hoe goed het risicovereveningsmodel aansluit bij passende zorg. Het onderzoek toont aan dat het model in bepaalde situaties een belemmering kan vormen voor zorgverzekeraars om passende zorg in te kopen. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het risicovereveningsmodel aan te passen zodat het beter aansluit bij passende zorg.

Passende zorg

Zoals beschreven in het regeerakkoord, is passende zorg de nieuwe norm. De overheid en steeds meer partijen in de zorg zetten in op passende zorg zodat iedereen in de toekomst goede zorg kan krijgen. Passende zorg is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het is een aanpak met minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.

Risicoverevening

Risicoverevening is een financieringssysteem van het ministerie van VWS om de solidariteit van ons zorgstelsel te bewaken. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren die een zorgverzekering wil afnemen: rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek. Door die verplichting zijn de kosten die zorgverzekeraars maken niet altijd gelijk verdeeld. Zorgverzekeraars maken hogere kosten als ze veel verzekerden hebben met (ernstige) aandoeningen. Om te zorgen dat het systeem van solidariteit kan blijven bestaan, ontvangen deze zorgverzekeraars een compensatie uit het Zorgverzekeringsfonds. Voor verzekerden met een goede gezondheid ontvangt een zorgverzekeraar een lage compensatie en voor verzekerden met een slechte gezondheid een hoge compensatie. Die compensatie noemen we de ‘vereveningsbijdrage’.

Verbetersuggesties

Het Zorginstituut adviseert de minister om het risicovereveningsmodel aan te passen, zodat het beter aansluit bij passende zorg. Hoe dit moet gebeuren vereist nader onderzoek. We geven verschillende suggesties: 

  • We verwachten dat het risicovereveningsmodel beter kan aansluiten bij passende zorg als de vereveningsbijdrage mede gebaseerd wordt op zorggebruik van langer geleden.
  • Daarnaast verwachten we dat het risicovereveningsmodel beter kan aansluiten bij passende zorg door de aandoening meer centraal te stellen.