GVS-advies ertugliflozine (Steglatro®) bij de behandeling van volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2)

Het Zorginstituut heeft getoetst of ertugliflozine (Steglatro®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel wat al opgenomen is in het GVS.
Het Zorginstituut adviseert om ertugliflozine (Steglatro®) op te nemen op bijlage 1A van het GVS in het al bestaande cluster 0A10BXAO V

SGLT2-remmers

Ertugliflozine behoort tot de farmacotherapeutische groep van SGLT2-remmers (sodium glucose co-transporter 2-remmers). Het is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging ter verbetering van de bloedglucoseregulatie als monotherapie bij patiënten bij wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht vanwege intolerantie of contra-indicaties, of als aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut kan zich alleen vinden in de claim van de registratiehouder voor de tweevoudige orale combinatietherapie met metformine ter verbetering van de bloedglucoseregulatie bij volwassen patiënten met DM2. Er is geen enkele studie naar de effectiviteit van drievoudige combinatietherapie van ertugliflozine met metformine en een SU-derivaat. Door het ontbreken hiervan kan een vergoeding van deze toepassing niet aan de orde zijn.

Op basis van de criteria van onderlinge vervangbaarheid kan worden geconcludeerd dat ertugliflozine onderling vervangbaar is met de overige SGLT2-remmers die zijn opgenomen in het GVS cluster 0A10BXAO V, namelijk empagliflozine (Jardiance®), dapagliflozine (Forxiga®) en canagliflozine (Invokana®).
Als standaarddosering kan 10 mg worden aangehouden.

Nadere voorwaarden

Voor ertugliflozine gelden iets andere bijlage 2 voorwaarde als voor de overige SGLT2-remmers in tweevoudige orale combinatietherapie met metformine.
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met metformine.