Anders kijken, anders leren, anders doen (Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk)

In haar 2e rapport pleit de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen voor een nieuwe visie op gezondheid, met een verschuiving van de nadruk op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dit heeft gevolgen voor de opleidingen in zorg en welzijn van mbo, hbo en wo, met een toenemende rol van technologie in zorg, welzijn en opleidingen. Hiervoor zijn lange-termijninvesteringen en inzet vanuit verschillende beleidsterreinen noodzakelijk. Dit lukt alleen als de wisselwerking tussen beleid, uitvoering, opleiding, toezicht en financiering optimaal verloopt.