Advies over afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie

Het Zorginstituut blijft bij zijn advies van 2011 om de eigen betaling voor de poliklinische bevalling zonder indicatie af te schaffen.

Aanleiding voor het opnieuw uitbrengen van advies

Als een vrouw in een instelling bevalt, zonder dat zij een medische indicatie heeft (poliklinische bevalling) is zij een eigen betaling verschuldigd.
In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de afschaffing van de eigen betaling bij een poliklinische bevalling zonder indicatie aan de orde is gesteld. Met betrekking tot het afschaffen van deze eigen betaling heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een business case opgesteld. De business case zou aangeven dat afschaffing van de eigen bijdrage niet tot meerkosten in de Zorgverzekeringswet leidt. Omdat de afschaffing van de eigen betaling, volgens VWS een pakketuitbreiding met medisch niet-noodzakelijke zorg zou inhouden, legt VWS de business case aan het Zorginstituut voor.

Reactie op de business case

In het antwoord aan VWS geeft het Zorginstituut een reactie op de business case. Het Zorginstituut constateert dat afschaffing van de eigen betaling geen uitbreiding van het basis pakket betekent. Het Zorginstituut meent dat de conclusies in de business case van ZN zijn gebaseerd op aannames en niet zijn te onderbouwen. Ook meent het Zorginstituut dat een eigen betaling niet aansluit bij de geest van de beoogde integrale geboortezorg. Het Zorginstituut blijft dan ook bij zijn advies van 2011 de eigen betaling voor de poliklinische bevalling zonder indicatie af te schaffen.