Pakketadvies sluisgeneesmiddel nivolumab (Opdivo®) bij gevorderde (plaveiselcel) niet-kleincellige longkanker

Nivolumab is bij de behandeling van gevorderde (plaveiselcel) niet-kleincellige longkanker bewezen effectief en voldoet dus aan het wettelijk criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. De kosteneffectiviteit van nivolumab beoordeelt het Zorginstituut echter als zeer ongunstig, namelijk circa 134.000 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit. Gegeven de beperkingen aan de groei van het zorgbudget is de kans groot dat de vergoeding van nivolumab vanuit het basispakket leidt tot impliciete verdringing van andere, kosteneffectievere zorg. Daarom adviseert het Zorginstituut om nivolumab niet op te nemen in het verzekerde pakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel kan worden verbeterd.

Reactie minister VWS

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft naar aanleiding van het advies onderhandeld met de fabrikant over de prijs. Na een periode van intensieve onderhandelingen met de fabrikant heeft zij overeenstemming bereikt over een veel lagere prijsstelling dan aanvankelijk het geval zou zijn. Per 1 maart 2016 wordt het geneesmiddel nivolumab bij de behandeling van gevorderde (plaveiselcel) niet-kleincellige longkanker vergoed via het basispakket.

Evaluatie gebruik nivolumab

Het Zorginstituut zal de komende jaren het gebruik van nivolumab bij niet-kleincellig longkanker monitoren. Meer informatie staat op de pagina  'Evaluatie gebruik nivolumab (Opdivo®) bij niet-kleincellig longkanker'.