Uitstroomadvies Paracetamol-Codeïne

Bepaalde middelen die in het Farmacotherapeutisch Kompas zijn voorzien van een negatief advies, blijken nog regelmatig te worden voorgeschreven, waarbij de kosten worden vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. De hoogste kosten binnen deze groep middelen (14,4 miljoen euro in 2011) komen voor rekening van de geneesmiddelen die de vaste combinatie Paracetamol-Codeïne bevatten. Uit het oogpunt van stringent pakketbeheer adviseert het CVZ daarom om Paracetamol-Codeïne niet langer te vergoeden op basis van de Zorgverzekeringswet.