Handreiking zorgaanspraken voor kinderen met overgewicht en obesitas

Een praktische handreiking waarin duidelijk wordt op welke zorg een kind met overgewicht of obesitas is aangewezen en of deze zorg onder het domein van de Zvw valt, of dat andere domeinen zijn aangewezen.