Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg (versie 2024)

Steeds vaker worden afwegingen gemaakt over wat doelmatige zorg is en welke zorg vergoed zou moeten worden vanuit het basispakket. Deze afweging kan pas goed gemaakt worden als de gegevens waarop ze wordt gebaseerd aan een standaard voldoet. Daarom is de richtlijn voor economische evaluaties tot stand gekomen. Deze herziene richtlijn is gepubliceerd op 16 januari 2024. De richtlijn bevat de volgende verdiepingsmodules:

  • Kostenhandleiding;
  • QALY en kwaliteit-van-leven-metingen;
  • Value of information¬†analyses.