Werkwijze systematische doorlichting programma Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze ontworpen om de manier waarop gebruikgemaakt wordt van het verzekerde basispakket door te lichten. Kern hiervan is het identificeren en terugdringen van ineffectieve of onnodige zorg. Zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden. Een systematische doorlichting doen we binnen een aandoeningengebied zoals gedefinieerd via het classificatiesysteem ICD-10.